Användar- och Underhållsinstruktion

ANVÄNDARMANUAL

Läs bruks- och underhållsanvisningar innan användandet av trailern.

Att följa aktuella anvisningar ger goda föutsättningar till långvarig och säker exploatering, samt är en grund för två-årig teknisk garanti.

Ladda ner bruks- och underhållsmanual i PDF och läs vidare.

 

UNDERHÅLL

För att försäkra felfritt tekniskt tillstånd, måste trailern underhållas regelbundet enligt anvisningar minst en gång om året. Brentex har ett brett urval av trailers men allmänna underhållskraven är avsedda för tailrar med och utan broms.

Ladda ner bruks- och underhållsmanual i PDF och läs vidare.

 

 

+